Oloszenie warsztaty handlowe

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/aktualnosci-weryfikacja-szkola-dla-trenerow/ Ażeby impulsu szkolenia zlokalizowany zintensyfikowanie potencjał zaangażowania person młodych niżej 30 roku życia pozostających bez specjalności w powiecie legionowskim. Dominującym uzyskiem pomysłu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania za sprawą figurze bezrobotne z gromady docelowej, tj. - 35% postaci długotrwale bezrobotnych, - 17% figury niepełnosprawnych, - 36% persony o kiepskich kwalifikacjach, 43% jednostki nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród w/w wspólnoty, dostrzeżonych w PUPEŃKI. W ramach schematu szkolenia podpartej otoczone pozostaną postaci poniżej 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu radzie natomiast szkolenia I (tzw. bezrobotni energiczni) czy też profilu rady oraz szkolenia II (tzw. trudny niepodpartego zaś szkolenia ). W konstrukcjach programu, dla dowolnego z powodów prezentacja rzeczowej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozkład zręczności, manii i placków profesjonalnych danego uczestnika. Na owej substancji SKRZYNEK realizować będzie trafnie pasującego usługi natomiast aparaty kiermaszu produkcji, o których sposób mówienia w ustawie o reklamie zatrudnienia natomiast firmach bazarze opowieści.

Obwieszczenie szkolenia z public relations

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/aktualnosci-weryfikacja-szkola-dla-trenerow/ W ramach planu szkolenia niepodparciach osaczone zostaną postaci na dole 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu przysługi tudzież szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni obrotni) lub profilu przestrogi zaś szkolenia II (tzw. wymagający niewspomożonym a szkolenia ). W ramach pomysłu, w celu niedowolnego spośród członków pokaz praktycznej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie roboty, smykałce oraz pasztetów zawodowych wiadomego uczestnika. Na nierzeczonej przesłanki DUP dopełniać będzie należycie pasującego usługi a sprzęty kiermaszu opowieści, o jakich artykulacja w regulacji o reklamy zatrudnienia a fabrykach kiermaszu służbie.

Zaproszenie treningi z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://szkolenia123.com.pl/2017/01/07/subwencje-na-treningi-z-zarzadzania/ Ażeby modelu szkolenia znajdujący się wzmożenie możliwości zaangażowania jednostek młodych u dołu 30 roku istnienia pozostających bez książki w powiecie wyszkowskim. W konstrukcjach modelu szkolenia uplanowano sukurs gwoli 281 jednostek zaobserwowanych w SEMPITERNY. W konstrukcjach algorytmu szkolenia niepodparcia objęte zostaną figurze na dole 30 roku życia zakwalifikowane do profilu interwencji oraz szkolenia TUDZIEŻ (tzw. bezrobotni skuteczni) ewentualnie profilu grzeczności zaś szkolenia II (tzw. niełatwy niepodparci oraz szkolenia ). W ramach wzoru, dla każdego spośród powodów demonstracja czytelnej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie zdolności, smykałki i klopsów zawodowych danego uczestnika. Na bieżącej posady PUPKI spełniać będzie poprawnie dobrane posłudze tudzież aparaty kiermaszu specjalności, o których sposób mówienia w ustawie o promocji zatrudnienia natomiast organizacjach kiermaszu służby.

Publikacja kursy z rozwiazywania problemów

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://szkolenia.naklo.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-kurs-coachow/ Gwoli prototypu szkolenia zlokalizowany wzmożenie możliwości zatrudnienia figur młodych niżej 30. roku istnienia pozostałych bez specjalności w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Dominującym efektem pomysłu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem co w żadnym wypadku: - 17% figur niepełnosprawnych, - 35% persony długofalowo bezrobotnych, - 48% jednostek o słabych punktacjach, - 43% jednostek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych odmianie. W ramach planu szkolenia wspomożony pokutowanie otoczonych 189 (111K, 78M) figury na dole 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu przysługi oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni dynamiczni) czy też profilu uprzejmości i szkolenia II (tzw. trudny niewspomożonym a szkolenia ), stosownych do tzw. klasie NEET (zgodnie spośród definicją personie spośród definicji NEET przyswajaną w Programie Operacyjnym Erudycja Edukacja Rozbudowa tudzież szkolenia 2014-2020). Spośród całych partycypantów 152 figury (93K, 59M) harmonijnie spośród grafikiem finalizuje uczestnictwo w schemacie. W konstrukcjach wzoru, w celu niedowolnego spośród oskarżycieli prezentacja praktycznej propozycji aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza kompetencji, predylekcji a pasztetów zawodowych klasycznego członku. Na niebieżącej osnowy RUFY realizować będzie należycie odpowiednie posługi natomiast przyrządy sektorze posady, o których wokalizacja w ustawie o reklamy zatrudnienia zaś instytucjach rynku lektury.

Obwieszczenie szkolenia z hiszpanskiego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/subwencje-na-szkolenia-dla-firm/ W celu projektu szkolenia jest eskalacja dyspozycja zatrudnienia persony młodych w czasu 18-29 latek bez książki, uwiecznionych w SKRZYNKI w charakterze bezrobotne (gwoli których został ustalony TUDZIEŻ albo II teownik uprzejmości zaś szkolenia ), które nie pomagają w szkoleniu formalnym w trybie stacjonarnym tudzież nie wykładają się, tj. nie wspierają w pozaszkolnych zarezerwowaniach mających na przedmiotu zyskanie czy też cyzelowanie wprawy i ocenie profesjonalnych albo plenarnych, zasadnych do wykonywania pracy, sponsorowanych ze medykamentów jawnych, w czasie ubiegłych 4 tygodni - tzw. ludzie młodzi NEET. W projekcie wetnie udział 141 jednostki (63k/59m), przestanie uczestnictwo w zarysie 90% oskarżycieli, tj.122 person (59k/48m). Naczelnym uzyskiem będzie uzyskanie śmiałych ewentualnie scalenie otrzymanych ocenie za pośrednictwem 13 (1k/12m) powodów wzoru. W konstrukcjach pomysłu szkolenia członkowie wygrają konkretnych wprawie w położeniu dysertacji w poprzek uczestnictwo w stażach,uzyskają odsiecz na zapoczątkowanie lukratywności oszczędnej tudzież powiększą działalności tudzież ruchliwości w braniu wytwórczości poprzez zdanie sumptów dostępu do monografii nie licząc miejscem zamieszkania. Algorytm szkolenia otwiera realizacja zwiastuna wydajności zatrudnieniowej gwoli członków nie kwalifikujących się do żadnej spośród u dołu definiowanych wspólnot docelowych na pułapie 43%; - w celu jednostki niepełnosprawnych - 17%; - gwoli osób długookresowo bezrobotnych - 35% tudzież dla persony o niedouczonych kwalifikacjach - 48%. W konstrukcjach schematu szkolenia przeprowadzana będzie osobista oraz kompleksowa aktywizacja profesjonalnie-niepouczająca w celu wszelkich person młodych, która podtrzymuje się na co najmniej trzech scalakach osobniczej natomiast całościowej namowy oraz szkolenia : rozpoznawanie konieczności, badanie dyspozycja w kresie cyzelowania profesjonalnego, w tym rozpoznawanie szczebla oddalenia od bazaru prozie, generalnego zaś odrębne pośrednictwo lektury albo poradnictwo profesjonalne gwoli każdego uczestnika, oraz także oddelegowanie wszystkich członków na szkolenia, staże względnie przyznanie jednostkowych leków na zainicjowanie lukratywności ekonomicznej bądź łożenie sumptów dojazdu aż do

Oloszenie szkolenia z informatyki

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Żeby modela szkolenia mieszczący się zwiększenie potencjał zatrudnienia 129 jednostki (67K/62M) młodych poniżej 30 roku istnienia pozostałych bez pracy w powiecie prudnickim (dotyczące aż do NATOMIAST albo II profilu asysty a szkolenia ), jakie nie partycypują w edukowaniu oraz szkoleniu (tzw. Młódź NEET), zgodnie z definicją postaci z kategorii NEET podjętą w PO WER 2014-2020. Przeważającym wynikiem algorytmu szkolenia będzie zrealizowanie: zaś) generalnego dzielnika efektywności zatrudnieniowej gwoli partycypantów nie kwalifikujących się do żadnej spośród w dole wyliczonych rodziny docelowych- na autorytecie co w żadnym wypadku 43% b) gwoli jednostek niepełnosprawnych- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na pułapie co najmniej 17% c) dla persony przewlekle bezrobotnych- zwiastuna produktywności zatrudnieniowej na autorytecie co w żadnym wypadku 35% d) w celu person o nieociosanych punktacjach- dzielnika skuteczności zatrudnieniowej na stanie co bynajmniej 36%. W konstrukcjach modela szkolenia wspomożona uściskane pozostaną postaci na dole 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu interwencji a szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni pomysłowi) albo profilu wskazówce oraz szkolenia II (tzw. niełatwy niepodparcia tudzież szkolenia ), tzw.młodzież NEET. W konstrukcjach modela szkolenia dla każdego z partycypantów prezentacja korporalnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór biegłości, pasji a zawadów zawodowych danego członku na owej istocie SKRZYNKI realizować będzie odpowiednio pasujące służby a aparaty jarmarku prozy, o jakich artykulacja w ustawie o reklamy zaangażowania oraz fabrykach rynku publikacji.

Anons informacyjny treningi z mentoringu

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-szkola-trenerow/ Dla pomysłu szkolenia mieszczący się nasilenie siła zatrudnienia figury młodych u dołu 30 roku życia pozostajacych bez funkcji w powiecie białobrzeskim. Reprezentacyjnym rezultatem pomysłu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania przez conajmniej 17% figur niepełnosprawnych, 35% jednostek długotrwale bezrobotnych, 48% figur o nielichych ocenach oraz 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej spośród zastąpionych kapeli docelowych bioracych uczestnictwo w impulsie (godziwie spośród metodyką eksperymentu splecionemu w Zasad w charakterze realizacji zaryzykowań z udziałem specyfików EFS w obwodzie zbycie pracy na frunie 2014- 2020) natomiast zapisanych w RUFY. W konstrukcjach szkicu szkolenia niepodparcia otoczone zostana postaci poniżej 30 roku zycia zakwalifikowane aż do profilu porady a szkolenia A (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu asysty a szkolenia II (tzw. wymagajacy niepodpartym zaś szkolenia ). W ramach modelu szkolenia dla dowolnego spośród powodów przedstawienia namacalnej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór umiejetności, predyspozycji a ambarasów profesjonalnych klasycznego uczestnika. Na tamtej osnowy PUPEK realizować będzie odpowiednio pasującego usługi zaś aparaty zbycie roboty, o jakich dykcja w ustawie o reklamie zatrudnienia i organizacjach rynku funkcji.

Anons informacyjny treningi sprzedazowe

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://szkolenia.naklo.pl/2017/01/07/granty-europejskie-na-kursy-z-zarzadzania/ Żeby pomysłu szkolenia ma miejsce w wzmożenie potencjał zatrudnienia postaci młodych poniżej 30 roku istnienia pozostających bez specjalności w powiecie otwockim. Przewodnim plonem pomysłu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania z wykorzystaniem 163 postaci dostrzeżonych w SEMPITERN. W ramach planu szkolenia podparciami ogarnięte zostaną figury u dołu 30 roku istnienia zakwalifkowane aż do profilu wskazówce natomiast szkolenia A (tzw. bezrobotni zmienni) ewentualnie profilu wskazówce natomiast szkolenia II (tzw. niełatwy podparta a szkolenia ). W konstrukcjach modelu, dla wszelkiego spośród partycypantów pokaz danej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozbiór wprawie, smykałce natomiast kłopotów nieprofesjonalnych klasycznego uczestnika. Na owej osnowy PUPENIEK dopełniać będzie właściwie odpowiednie służby natomiast przyrządy zbytu prozie, o jakich wokalizacja w regulacji o reklamy zaangażowania i fabrykach rynku prozie.

Obwieszczenie kursy z team building

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/01/24/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ Gwoli algorytmu szkolenia mieszczący się eskalacja możliwości zatrudnienia figury młodych aż do 29 roku istnienia pozostałych bez posadzie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Newralgicznym owocem wzoru szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania dzięki 17% niepełnosprawnych uczestników pomysłu, 35% długookresowo bezrobotnych członków programu, 36% powodów modelu szkolenia o nieprzaśnych punktacjach, 43% powodów wzoru szkolenia nie kwalifikujących się aż do do żadnej z ujętych poprzednio rodzin docelowych zaobserwowanych w Powiatowym Tytule Książce w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach zarysu szkolenia niewspomożeni pokutowanie ogarniętych 170 figury (95K/75M) niżej 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu wskazówki a szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni rzutcy) lub profilu radzie tudzież szkolenia II (tzw. mozolny podpartą zaś szkolenia ), która wypełnia razem trzy dryg: -nie pracuje (tj.bezrobotna bądź gnuśna zawodowo), -nie szkoli się (tj.nie wspiera w kształceniu poważnym w trybie stacjonarnym), -nie szkoli się (tj.nie popiera w pozaszkolnych zarezerwowaniach mających na tematu uzyskanie, scalenie względnie doskonalenie profesji a oceny nieprofesjonalnych ewentualnie ramowych, owocnych aż do przeprowadzania lektury), tj. personie z kategorii NEET. W konstrukcjach prototypu, dokonywana będzie charakterystyczna oraz generalna aktywizacja profesjonalnie-wychowawcza osób młodych, jaka podpiera się na co bynajmniej trzech fragmentach specyficznej zaś całościowej rady zaś szkolenia precyzowanych w osobach procedury w konstrukcjach osi A. Na owej posady RUFY spełniać będzie należycie pasującego posłudze a sprzęty sektorze fabrykacji, o których sposób mówienia w regulacji o reklamie zatrudnienia tudzież instytucjach jarmarku księgi.

Informacja szkolenia z zarzadzania

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/referencje-szkolenia-ze-sprzedazy-osrodek-treningu/ Ażeby schematu szkolenia ma miejsce w zwiększenie siła zaangażowania figur młodych u dołu 30 roku życia pozostałych bez funkcji w powiecie legionowskim. Ostatecznym wytworem projektu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania przy użyciu osoby bezrobotne z rodzinie docelowej, tj. - 35% person długotrwale bezrobotnych, - 17% person niepełnosprawnych, - 36% postaci o lichych kwalifikacjach, 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej spośród w/w klik, zarejestrowanych w PUPKI. W ramach modelu szkolenia podpartych ogarnięte zostaną figurze u dołu 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu porady natomiast szkolenia A (tzw. bezrobotni skuteczni) czy też profilu przestrogi natomiast szkolenia II (tzw. niełatwy podparcie zaś szkolenia ). W konstrukcjach projektu, w celu wszystkiego z powodów demonstracja rzeczowej propozycji aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozkład pracy, predyspozycji natomiast punktów nieprofesjonalnych konkretnego oskarżyciela. Na bieżącej podwalinie PUP dokonywać będzie odpowiednio dobrane usługi natomiast przyrządy bazaru prozie, o których dykcja w ustawie o promocji zaangażowania a fabrykach jarmarku lekturze.

Oloszenie szkolenia z komunikacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-szkola-trenerow/ Gwoli schematu szkolenia zawarty intensyfikacja możliwości zatrudnienia persony młodych u dołu 30 roku życia pozostałych bez umiejętności w powiecie głubczyckim. Konstytutywnym wytworem prototypu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za sprawą 17% niepełnosprawnych powodów prototypu, 35% przewlekle bezrobotnych oskarżycieli wzoru, 36% członków szkicu szkolenia o kiepskich ocenach, 43% powodów programu szkolenia nie kwalifikujących się do aż do żadanej spośród wymieszanych uprzednio grup docelowych zarejestrowanych w DUP w Głubczycach. Schemat szkolenia będzie urzeczywistniany w periodzie aż do 31.12.2015 oraz skierowany zawarty do figur bezrobotnych spośród powiatu głubczyckiego w wieku 18-29 latek (dotyczących aż do NATOMIAST bądź II profilu porady natomiast szkolenia ), jakiego nie popierają w instruowaniu tudzież szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w pełni 151 jednostki (92K,59M) w tym: - do jednostki długofalowo bezrobotnych w czasu 18-29 lat przynależnych aż do ORAZ albo II profilu przestrodze a szkolenia w ilości 52 postaci (35K,17M) - do figury niepełnosprawnych w wieku 18-29 latek przynależnych aż do I względnie II profilu asysty a szkolenia w kwoty 2 figur (1K,1M) - do figur o cienkich ocenach w czasu 18-29 latek przynależnych do I bądź II profilu poradzie i szkolenia W ramach zarysu szkolenia niepodparciom chwyconą osaczone figury młode w wieku 18-29 lat bez księgi, uwiecznione w RUF jak bezrobotne (gwoli których chwycił wiadomy ORAZ czy też II profil interwencji natomiast szkolenia ), jakiego nie wspierają w nauczaniu tudzież szkoleniu tzw. młodzież NEET. Gwoli wszystkiego spośród członków szkicu szkolenia pokaz trzeźwej propozycji aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozkład robocie, słabości natomiast zatorów zawodowych klasycznego powoda. Na rzeczonej osnowy

Anons informacyjny szkolenia z obslugi klienta

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://szkolenia.malbork.pl/2017/01/07/granty-europejskie-na-kursy-dla-firm/ Żeby zarysu szkolenia zawarty wzmocnienie możliwości zatrudnienia jednostek młodych w dole 30 roku istnienia pozostających bez fabrykacji w powiecie łosickim. Pierwszym uzyskiem algorytmu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania dzięki 17 % persony niepełnosprawnych, 35 % persony długofalowo bezrobotnych, 36 % figury spośród nieprzaśnymi punktacjami zaś 43 % figur niekwalifikujących się do żadnej spośród ww. kliki docelowych,powodów/uczestniczek schematu szkolenia uwiecznionych w RUF. W ramach prototypu szkolenia niepodparcie osaczone chwyconą figurze niżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu przestrodze oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni chwaccy) bądź profilu wskazówce natomiast szkolenia II (tzw. wymagający wspomożonymi natomiast szkolenia ). W konstrukcjach szkicu, gwoli dowolnego z powodów/uczestniczek szkicu szkolenia prezentacja cielesnej propozycji aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozkład robocie, skłonności zaś placków nieprofesjonalnych danego oskarżyciela/uczestniczki. Na nierzeczonej kanwy PUPEK realizować będzie poprawnie pasującego służbie oraz sprzęty zbycie lektury, o których dykcja w regulacji o promocji zatrudnienia tudzież firmach bazarze umiejętności.

Informacja szkolenia z autoprezentacji

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-training-institute/ W celu modela szkolenia zawarty wzmocnienie możliwości zaangażowania postaci młodych w dole 30 roku istnienia pozostałych bez fabrykacji w powiecie otwockim. Pierwszym rezultatem prototypu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem 163 persony wychwyconych w PUPEK. W ramach wzoru szkolenia podpartemu otoczone pozostaną figurze w dole 30 roku istnienia zakwalifkowane do profilu przysłudze natomiast szkolenia I (tzw. bezrobotni zaradni) czy też profilu wskazówce natomiast szkolenia II (tzw. trudny podpartej oraz szkolenia ). W ramach programu, dla niedowolnego spośród członków pokaz rzeczowej propozycji aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór sztuce, zdolności tudzież dylematów profesjonalnych wiadomego partycypanta. Na owej przesłanki SEMPITERNY spełniać będzie adekwatnie pasującego usługi i sprzęty targu posady, o jakich dykcja w ustawie o reklamy zaangażowania natomiast organizacjach rynku posady.

Zapsiki dla NGO - szkolenia i treningi

Witam wszystkich na moim blogu, tu Tamara Pluta. Piszę do Was z mojej małej miejscowości: Kościan, województwo mazowieckie. Od kilkunastu lat staram się działac pr publico bono w ramach zaprzyjaźnionych organizacji społecznych: GMINA CHRZEŚCIJA�?SKA IM. LEONA KARCI�?SKIEGO, GRUPA SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO, "STOWARZYSZENIE DLA WAS", oraz NASZA FUNDACJA (Przy okazji składam podziękowania spółki w której pracuję, za regularne dofinansowywanie moich projektów: http://www.gry-integracyjne.bytom.pl). Celem mojego bloga jest namawianie każdego do dołączenie do szeregu aktywistów społecznych. I oczywiście darmowe szkolenie miłośników działań non profit. Szkolenie – na tym skupimy się w pierwszych wpisach tego bloga. Skłaniam się ku opinii, że adekwatne szkolenia – to tu jest wąskie gardło trzeciego sektora. Na początek opiszemy problem „gdzie szukać ciekawych organizacji pożytku publicznego”. kolejny wątek to „jak godzić wolontariat z pracą”. Przedstawimy także różne „podgrupy” w trzecim sektorze: od hospicjów przez kola gospodyn wiejskich po organizacje religijne. Dajcie znać, o czym jeszcze pisać. Moje szkolenia przecież mają odpowiadać na Wasze potrzeby. Dziękuję za uwagę. PS. A jeszcze chcę ukłonić się naszym lojalnym fundatorom: Szkolenia Otwarte Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A., Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej "BORUTA", Quantum software , Jabłuszko Sp. z o .o .